contact.html
Product image
Product image 2
Product image 3
Product image
Product image 2
Product image 3

Aircast

Podalib Dynamic AFO

Indikasjoner: Milde til moderate neurologiske defekter som fører til droppfot. Designet for å assistere bevegelse og minimere unormale gangmønstre. Kompenserer for muskelsvakheter (droppfot) forårsaket av slag, ryggmargsskade, muskeldystrofi, cerebral parese, polio, multippel sklerose.

  • Bruksanvisning
  • Salgs- og markedsføringsdokument
  • Videos
  • Dokumenter
document-thumbnail
Instructions For Use - Podalib (13-9911 Rev B):
pdf EN |
document-thumbnail
Notice d'utilisation PodaLib® Aircast®:
pdf FR |
document-thumbnail
Brochure PodaLib® Aircast®:
pdf FR |
document-thumbnail
Fiche Produit PodaLib® Aircast®:
pdf FR |

document-thumbnail
Fiche Produit PodaLib® Aircast®:
pdf FR |
document-thumbnail
Bracing & Supports Catalogues:
open