FORSKNINGSBIBLIOTEK

FORSKNINGSBIBLIOTEK

För att förse våra kunder med evidensbaserade lösningar övervakar Enovis's team av kliniska experter regelbundet publiceringen av vetenskapliga studier i syfte att bygga en onlinedatabas med forskning, tillgänglig för registrerade Enovis-kunder.

Publikationer som är relevanta för våra produkter, behandlingsmetoder och modaliteter är noggrant utvalda från peer-reviewed tidskrifter och sammanfattningen läggs till vårt vetenskapliga studiebibliotek. Denna databas har byggts upp under mer än 10 år, rymmer cirka 1 800 studietitlar och hålls uppdaterad regelbundet med nya publikationer.

Studierna är organiserade per område (Bracing & Supports; Vascular Therapies; Recovery Sciences; Surgical) och produktkategori. Ett avancerat sökfilter låter dig söka och välja de studier du önskar.

Kontakta din lokala Enovis-representant för att begära tillgång till vår forskningsdatabas.