contact.html

DJO Publications 

Velkommen til DJOs medisinske forlag, DJO Publications.

 

Vårt mål er å bringe noen av verdens ledende eksperter sammen med mål om å diskutere gjeldende konsensus (eller kontrovers) og en global tilnærming til et ortopedisk eller medisinsk problem. Resultatet av diskusjonene vil bli satt sammen av DJO Publications i en serie med publikasjoner av topp kvalitet.
DJOs mål er å forbedre liv ved å utvikle medisinsk utstyr som setter standarden for behandling innen forebygging, behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettlidelser. Med DJO Publications tror vi at vi kan hjelpe medisinsk fagpersonell med å kommunisere deres synspunkter og kunnskap om det de ser på som gjeldende "Standard Approach" og "Standard of Care" av ulike tilstander i den medisinske verden.

Den første serien,"Current Concepts in Orthopaedics", ble lansert på ESSKA 2008 med den første boken, "Current Concepts in Achilles Tendon Rupture".

 
Klikk her for å se en oversikt over DJOs aktuelle publikasjoner