contact.html

FORSKNINGSBIBLIOTEK

FORSKNINGSBIBLIOTEK

For å kunne oppdatere våre kunder om evidensbaserte behandlingsformer, overvåker Enovis's team av kliniske eksperter jevnlig publiseringer av vitenskapelige studier med formål om å bygge en online database med forskning tilgjengelig for registrerte Enovis-kunder.

Publikasjoner som er relevante for våre produkter, terapier og behandlingsformer er nøye utvalgt fra fagfellevurderte tidsskrifter og sammendraget legges til vårt vitenskapelige studiebibliotek. Denne databasen er bygget opp over mer enn 10 år, inneholder rundt 1800 studietitler, og holdes jevnlig oppdatert med nye publikasjoner.

Studiene er organisert per divisjon (Bracing &Supports; Vascular Therapies; Recovery Sciences; Surgical) og produktkategori. Et avansert søkefilter lar deg søke og velge studiene du ønsker.

For å be om tilgang til vår forskningsdatabase, kontakt din lokale Enovis-representant.